fbpx

 

Tīmekļa vietni pārvalda Aroomiturundus OÜ (“Nodrošinātājs”). Pakalpojumu sniedzējs ievēro piemērojamos tiesību aktus un neizpauž Lietotāju un citu personu datus bez attiecīgās personas atļaujas vai cita likumīga pamata. Pakalpojumu sniedzējs apstrādās tikai tos personas datus, kas ir nepieciešami pilnvērtīgai pakalpojuma sniegšanai, un mēs apkoposim informāciju, lai nodrošinātu labāku pakalpojumu.

Privātuma politika attiecas uz Pakalpojumu sniedzēja sniegto Pakalpojumu lietotāju (“Lietotājs”) personas datu apstrādi. Privātuma politikā ir aprakstīti galvenie principi un nolūki, kādos Pakalpojumu sniedzējs apstrādā personas datus. Lietotāji var būt Pakalpojumu sniedzēja lietotāji fiziskas personas vai lietotāju uzņēmumu pārstāvji.

Pakalpojumu sniedzējs Pakalpojums var saturēt saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm vai pakalpojumiem. Šīm vietnēm un pakalpojumiem var būt atšķirīga konfidencialitātes politika no Pakalpojumu sniedzēja. Pakalpojumu sniedzējs nav atbildīgs par trešo personu privātuma politiku vai datu apstrādes praksi, un iesaka jums iepazīties ar katras trešās personas privātuma politiku atsevišķi.

 

Personas dati ir jebkuri dati, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, neatkarīgi no datu glabāšanas veida vai formāta.

Pakalpojumu sniedzējs apstrādātos personas datus no Lietotāja iegūst likumīgā veidā saistībā ar Pakalpojumu izmantošanu.

Pakalpojumu sniedzējs var izmantot Lietotāja un Lietotāja sniegtos personas datus, jo īpaši Pakalpojuma sniegšanas nolūkā un konkrētajos gadījumos, kas izklāstīti šajā Privātuma politikā.

Jo īpaši Pakalpojumu sniedzējs apstrādā informāciju par Lietotāju, ko Lietotājs atklāj, izmantojot Pakalpojumu, un informāciju, ko Pakalpojumu sniedzējs iegūst, izmantojot Pakalpojumu, tostarp, bet ne tikai:

 • elektroniskie identifikatori (piemēram, IP adreses, sīkfaili);
 • Lietotāja un Nodrošinātāja sarakste;
 • Dati, lai nodrošinātu sociālo mediju funkcijas un datplūsmas analīzi;
 • Statistiskie demogrāfiskie dati (piemēram, vecums, dzimums, intereses).

 

Pakalpojumu sniedzējs ir Lietotāja datu pārzinis. Pakalpojumu sniedzējs var piešķirt tiesības izmantot datus apstrādātājiem. Pilnvarotie apstrādātāji ir:

 • Google Inc.
 • Facebook

Datu apstrādātāju veiktā datu apstrāde ietver:

 • pakalpojuma sniegšanas nolūkā;
 • mārketinga nolūkos, ja vien Lietotājs nav nolēmis citādi vai vēlāk nav atsaucis šādu piekrišanu, paziņojot mums par to viegli reproducējamā rakstiskā formā;
 • lai izpildītu savus juridiskos pienākumus (piemēram, nosūtītu datus valsts iestādēm).

Apstrādātājs var apstrādāt datus tikai konkrētu uzdevumu veikšanai, ko uzticējis Pakalpojumu sniedzējs.

Datu apstrādes pamatā jo īpaši ir Lietotāja dotā piekrišana Pakalpojumu sniedzējam apstrādāt Lietotāja izpaustos datus. Iesniedzot personas datus, izmantojot Pakalpojumu, Lietotājs pilnvaro Pakalpojumu sniedzēju apstrādāt visus iesniegtos datus tādā apjomā un tādiem mērķiem, kā aprakstīts šajā Privātuma politikā.

Galvenais datu vākšanas un apstrādes mērķis ir uzturēt, nodrošināt un, ja nepieciešams, uzlabot Tīmekļa vietni. P akalpojumu sniedzējslietotāja ievadītos datus neuzglabā,betapstrādā tos tikai tiktāl, ciktāl tas nepieciešams pakalpojuma sniegšanai.

Pakalpojumu sniedzējs var izmantot statistikas datus par Tīmekļa vietnes Lietotājiem, lai analizētu ar tiem saistītās tendences un demogrāfiju, taču Pakalpojumu sniedzējs nesastāda individuālus Lietotāju profilus.

Pakalpojumu sniedzējs bez Lietotāja piekrišanas nepārdod, neizīrē, neizmaina vai citādi nenodod personas datus, datplūsmas datus vai saziņas saturu nevienai personai ārpus Pakalpojumu sniedzēja, izņemot.

 • ja to pieprasa piemērojamie tiesību akti; vai
 • ar kompetento iestāžu rīkojumu; vai
 • ja rodas nepieciešamība aizsargāt Pakalpojumu sniedzēja likumīgās intereses saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem; un
 • šajā konfidencialitātes politikā noteiktajos gadījumos.

 

Pakalpojumu sniedzējs ir īstenojis nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu personas datus pret neatļautu piekļuvi, nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, pārveidošanu, izpaušanu, nosūtīšanu vai citu nelikumīgu apstrādi.

Pakalpojumu sniedzējs nav atbildīgs par trešo personu piekļuvi Lietotāja paša kontrolētajām ierīcēm, internetam un tā drošību.

Pakalpojumu sniedzējs neuzglabā Lietotāja ievadītos personas datus. Korespondenci, kas attiecas uz fiziskām personām, parasti glabā ne ilgāk kā trīs gadus.

Lai Tīmekļa vietne darbotos pareizi, Pakalpojumu sniedzējs dažkārt Lietotāja ierīcē saglabā nelielus datu failus – tā sauktās sīkdatnes. Lielākā daļa lielo tīmekļa vietņu dara to pašu.

Sīkdatņu izmantošanas juridiskais pamats ir Pakalpojumu sniedzēja likumīgās intereses nodrošināt tīmekļa vietnes tehnisko funkcionalitāti. Ja sīkdatnes tiek izmantotas, lai atcerētos Lietotāja izvēli vai statistikas nolūkos, juridiskais pamats ir Lietotāja piekrišana.

Kas ir cepumi?

Sīkfails ir neliels teksta fails, ko tīmekļa vietne saglabā lietotāja datorā vai mobilajā ierīcē, kad lietotājs apmeklē pakalpojumu sniedzēja tīmekļa vietni. Tas ļauj tīmekļa vietnei noteiktu laiku atcerēties lietotāja darbības un preferences. Šādā veidā lietotājam tie nav jāievada atkārtoti katru reizi, kad viņš atgriežas tīmekļa vietnē vai pārlūko lapas.

Kā mēs izmantojam sīkfailus?

Pakalpojumu sniedzējs var izmantot sīkfailus un līdzīgus rīkus, lai sniegtu pakalpojumu un uzlabotu pakalpojuma kvalitāti un lietotāja pieredzi. Sīkdatnes var izmantot arī trešās puses, kuru pakalpojumus izmanto Pakalpojumu sniedzējs.

Vairākās pakalpojumu sniedzēja lapās tiek izmantoti sīkfaili:

 • lai nodrošinātu sociālo mediju funkcijas; un
 • analizēt tīmekļa datplūsmu.

Provaiders var arī sniegt saviem sociālo mediju, reklāmas un analītiskajiem partneriem informāciju par to, kā Lietotājs izmanto Vietni. Šādu sīkfailu izmantošana nav tieši nepieciešama vietnes darbībai, taču tā nodrošina Lietotājam labāku pārlūkošanas pieredzi. Lietotājs var dzēst vai bloķēt sīkfailus, taču tādā gadījumā visas vietnes funkcijas var nedarboties, kā paredzēts. Sīkfaili palīdz Pakalpojumu sniedzējam sniegt Pakalpojumus. Izmantojot Pārdevēja Pakalpojumus, Lietotājs piekrīt, ka Pārdevējs izmanto sīkfailus.

Kā pārbaudīt sīkfailus?

Lietotājs var kontrolēt un/vai dzēst sīkfailus pēc saviem ieskatiem (sk. www.youronlinechoices.com). Lietotājs jebkurā laikā var dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir Lietotāja datorā, un noraidīt sīkdatnes, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus (ja pārlūkprogramma to atļauj) vai pārtraucot izmantot Pārdevēja tīmekļa vietni. Lietotājam jāapzinās, ka dažas funkcijas var nodrošināt tikai ar sīkfailiem, un, ja Lietotājs izvēlas atteikties no sīkfailiem, šīs funkcijas Lietotājam var nebūt pieejamas.

Nodrošinātājs var izmantot Google Analytics, tīmekļa analīzes pakalpojumu, ko nodrošina Google, Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV; “Google”). Google Analytics izmanto sīkfailus – failus, kas tiek saglabāti Lietotāja datorā, lai analizētu, kā Lietotājs izmanto Pakalpojumu.

Sīkfailu ģenerēto informāciju par to, kā Lietotājs izmanto Pakalpojumu, Google parasti pārsūta un glabā serveros Amerikas Savienotajās Valstīs. Tā kā Pakalpojumu sniedzējs ir aktivizējis IP anonimizāciju, Google saīsinās Lietotāja IP adresi (Eiropas Savienībā vai citās Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs).

Pēc pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma Google izmantos šo informāciju, lai analizētu Lietotāja aktivitāti un sagatavotu pārskatus par aktivitāti Pakalpojuma tīmekļa vietnē.

Lietotājs var atslēgt sīkdatņu saglabāšanu savā datorā, iestatot pārlūkprogrammas iestatījumus, taču šādā gadījumā Lietotājs nevarēs pilnvērtīgi izmantot visas tīmekļa vietnes funkcijas.

Lietotāji jebkurā laikā var atteikties no Google Analytics datu vākšanas. Lai to izdarītu, Lietotājam ir jālejupielādē un jāinstalē atbilstošs pārlūkprogrammas papildinājums no šādas vietnes: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Google Analytics saglabā sīkfailus, lietotāja identifikatorus (piemēram, lietotāja ID) un reklāmu identifikatorus (piemēram, DoubleClick sīkfailus, Android reklāmas identifikatoru, Apple reklāmas identifikatoru) 26 mēnešus.

 

11. Facebook

Pakalpojuma sniedzēja sākumlapā var būt integrēti Facebook papildinājumi (1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, ASV) “Like” un “Share”. Pārskatu par Facebook papildinājumiem skatiet Facebook sākumlapā. developers.facebook.com/docs/plugins/.

Kad Lietotājs apmeklē Tīmekļa vietni, starp Lietotāja pārlūkprogrammu un Facebook serveri tiek izveidots tiešs savienojums, izmantojot šos spraudņus, ar kuru palīdzību Facebook saņem informāciju par to, ka Lietotājs ir apmeklējis Pārdevēja tīmekļa vietni no savas IP adreses. Ja Lietotājs ir pieteicies Facebook un noklikšķina uz pogas “Patīk” vai “Kopīgot”, Lietotājs var saistīt Pakalpojumu sniedzēja tīmekļa vietnes saturu ar savu Facebook profilu, ar kura palīdzību Facebook var atspoguļot Pakalpojuma izmantošanu uz Lietotāja sienas. Pakalpojumu sniedzējs nesaņem nekādu informāciju par pārsūtītajiem datiem vai to izmantošanu Facebook. Vairāk informācijas var atrast, izlasot Facebook konfidencialitātes politiku: www.facebook.com/about/privacy/.

Ja Lietotājs nevēlas, lai Lietotāja Facebook kontā tiktu atspoguļots Pārdevēja lapas apmeklējums, Lietotājam ir jāiziet no Facebook.

Serveris, uz kura atrodas Pārdevēja tīmekļa vietne, var reģistrēt Lietotāja veiktos pieprasījumus serverim (tīmekļa adresi, ko Lietotājs atver, Lietotāja izmantoto pārlūkprogrammu un ierīci, IP adresi, piekļuves laiku). Šie dati tiek izmantoti tikai tehniskiem mērķiem – lai nodrošinātu tīmekļa vietnes pareizu darbību un drošību un izmeklētu iespējamus drošības incidentus.

Sazinoties ar Pakalpojumu sniedzēju, Lietotājs var izmantot savas tiesības šādi:

 • pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem;
 • pieprasīt savu personas datu labošanu;
 • pieprasīt savu personas datu dzēšanu;
 • vajadzības gadījumā atsaukt savu piekrišanu jūsu personas datu apstrādei.

Dažos gadījumos Lietotājam var būt tiesības pieprasīt ierobežot Lietotāja personas datu apstrādi vai iebilst pret personas datu apstrādi.

Lietotāji var izmantot savas tiesības saskaņā ar piemērojamo Eiropas Savienības un vietējo tiesību aktu prasībām.

Ja personas dati tiek dzēsti pēc Lietotāja pieprasījuma, Pakalpojumu sniedzējs saglabās tikai tādas informācijas kopijas, kas ir nepieciešamas, lai aizsargātu Pakalpojumu sniedzēja vai trešo personu likumīgās intereses, izpildītu valdības rīkojumus, atrisinātu juridiskus strīdus, novērstu problēmas vai izpildītu jebkuru līgumu, ko esat noslēdzis ar Pakalpojumu sniedzēju.

Lietotāji var atspējot sīkfailus pārlūkprogrammas iestatījumos vai apmeklējot vietnes:

Pakalpojumu sniedzējs var veikt izmaiņas šajā konfidencialitātes politikā un saistītajā informācijā bez iepriekšēja brīdinājuma Lietotājam. Lai sekotu līdzi visām izmaiņām, Pakalpojumu sniedzējs iesaka Lietotājam periodiski pārskatīt Privātuma politiku.

Lai iegūtu vairāk informācijas par konfidencialitātes politiku, sazinieties ar Pakalpojumu sniedzēju. pa e-pastu: info@aroomiturundus.ee

Pēdējo reizi rediģēts: 05.11.2019.